home
Kunstencentrum De Werf


contact

Veerle Mans - directeur
contact programmatie theater
veerle.mans@dewerf.be

Veerle Vermeulen - communicatie & promotie / adresbeheer - webmaster
veerle.vermeulen@dewerf.be

Rik Bevernage - verantwoordelijke programmatie jazz
rik.bevernage@dewerf.be

Benny Claeysier - coördinatie W.E.R.F.-label & jamsessies
benny.claeysier@dewerf.be

Pascal Lervant - productie & coördinatie De Groenplaats
pascal.lervant@dewerf.be

Aurore Werniers - productie & coördinatie De Groenplaats
aurore.werniers@dewerf.be

Geert Vandewalle - coördinatie techniek
geert.vandewalle@dewerf.be

Annemie Vande Voorde - administratie & boekhouding
annemie.vandevoorde@dewerf.be

Sandra Van Renterghem - onthaal artiesten & foyer
sandra.vanrenterghem@dewerf.be

Willy Schuyten - vrijwillige medewerker programmatie jazz
willy.schuyten@dewerf.be

 

De Werf Brugge