home
De Werf


contact

Veerle Mans - algemeen directeur
veerle.mans@dewerf.be

Benny Claeysier - coördinatie W.E.R.F.-label & jamsessies
benny.claeysier@dewerf.be
+ 32 475 56 69 70

Rik Bevernage - programmatie jazz
rik.bevernage@dewerf.be

Pascal Lervant - artistiek coördinator podium
pascal.lervant@dewerf.be
+32 474 33 62 26

Hanne Ghekiere - productiemedewerker
hanne.ghekiere@dewerf.be

Veerle Vermeulen - communicatie & promotie / adresbeheer - webmaster
veerle.vermeulen@dewerf.be
+32 474 74 32 88

Lien Henneco - communicatiemedewerker
lien.henneco@dewerf.be

Annemie Vande Voorde - administratie & boekhouding
annemie.vandevoorde@dewerf.be

Martine de Mey - administratie en beheer v/d Groenplaats
martine.demey@dewerf.be

Geert Vandewalle - techniek
geert.vandewalle@dewerf.be

Sandra Van Renterghem - onthaal artiesten & foyer - coördinator vrijwilligerswerking
sandra.vanrenterghem@dewerf.be

Nico Vanderostyne - contactpersoon techniek
nico.vanderostyne@dewerf.be
+32 485 91 56 55

Simon Neels - techniek en systeembeheer
simon.neels@dewerf.be
+32 486 95 56 21

Frédéric Aelterman - techniek
frederik.aelterman@dewerf.be
+32 486 96 89 62

Luc Cools - techniek en decorbouw
luc.cools@dewerf.be

Willy Schuyten - vrijwillige medewerker programmatie jazz
willy.schuyten@dewerf.be

 

De Werf Brugge